Centrumplan Diemen, Herinrichting Woonwijk + Busbaan Diemen