Renovatie

Schuimbeton wordt veelvuldig toegepast bij renovatieprojecten. De bodemafsluiters en vullagen zijn reeds als aparte groep toepassingen genoemd. Echter het vervangen van een houten vloer door schuimbeton met een dekvloer is ook een veel toegepaste methode. Ook valt te denken aan het renoveren van Kwaaitaal- en Mantavloeren door middel van kruipruimtevulling cq. vloerondersteuning. Allemaal renovatiemethoden waarbij schuimbeton door het lichte gewicht (doorgaans 500 kg/m3) en de gunstige isolatiewaarde een belangrijk onderdeel vormt.

Informatie over schuimbeton?