Isolerende bodemafsluiting

Isolerende en vochtwerende kruipruimte isolatie

Kruipruimten, een bron van overlast. Vocht, schimmels of stank in huis zijn vaak het resultaat van een natte kruipruimte. De vochtige lucht verspreidt zich door drukverschillen naar bovenliggende ruimten zoals de woonkamer, hal of keuken. Schuimbeton gaat dit probleem tegen. Een laag schuimbeton op de kruipruimteboden, ook wel bodemafsluiting genoemd, zorgt voor duurzame vochtwering en isolatie in de kruipruimte. Het vocht verdwijnt en uw kamertemperatuur neemt wel tot 4C toe.

De oorzaken van vocht in de kruipruimte lopen uiteen:

  • Hoge grondwaterstand
  • Slappe bodem
  • Inspoeling langs gevels bij een verzakte kruipruimte

Vochtoverlast in de woning ontstaat doordat de vochtige lucht zich door drukverschillen kan verplaatsen naar bovenliggende ruimten, zoals de woonkamer, keuken of hal.

Bodemafsluiters worden zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw toegepast. Bij bestaande bouw wordt over het algemeen voor een licht type schuimbeton gekozen met doorgaans een volumieke massa van 500 kg/m3. Hierdoor heeft de bodemafsluiter een behoorlijke isolerende waarde, waardoor de temperatuur in de kruipruimte stijgt en de begane grondvloer minder snel afkoelt. In nieuwbouw situaties wordt over het algemeen een volumieke massa van ca. 1100 kg/m3 gekozen. Bij nieuwbouw is ook een combinatie tussen bodemafsluiter en werkvloer onder de funderingsbalken een veel toegepaste constructie.

Informatie over schuimbeton?