Vulmateriaal voor oude leidingen

Schuimbeton dient als oplossing voor het veilig buiten gebruik stellen van oude leidingen. In plaats van de oude leiding te verwijderen wordt deze gevuld met schuimbeton. Schuimbeton geeft na het uitharden een stabiele ondersteuning van de leiding. Dit maakt het kostbaar laten verwijderen van de leiding overbodig.

Schuimbeton duurzaam vulmateriaal

Vervallen leidingen bevinden zich vaak op moeilijk bereikbare plaatsen waardoor het bij buiten gebruik stelling van de leidingen vaak lastig en kostbaar is om deze te verwijderen. Het laten zitten van een niet meer gebruikte leiding kan tot gevolg hebben dat deze instort en de straat verzakt. Schuimbeton biedt de oplossing om de leidingen duurzaam te vullen.

Werkwijze vullen vervallen leidingen

Wanneer de vervallen leiding vrij is van water, wordt er in de regel schuimbeton van 600 kg (cement)/m3 toegepast. Indien er nog water in de leiding aanwezig is wordt wordt schuimbeton met een volumieke massa van 1000 kg/m2 toegepast. Tijdens het aanbrengproces brengen wij om de 200 meter vul- en ontluchtingspunten aan, zodat het schuimbeton goed kan uitharden.

Schuimbeton vult ruimten op tussen rioolbuizen (Riool relining)

Bij riool-relining worden de holle ruimten tussen de vervallen (grote) en de nieuwe (kleinere) buis opgevuld met schuimbeton. Tijdens het aanbrengen van het schuimbeton wordt de binnenbuis volgezet met water om het opdrijven ervan te voorkomen.

Voordelen schuimbeton als vulmateriaal vervallen leidingen

• Stabiele ondersteuning vervallen leiding;
• Vervallen leiding kan blijven liggen;
• Kostenbesparing door voorkomen uitgraven leiding.

Informatie over schuimbeton?