Stichting Schuimbeton Nederland

Stichting Schuimbeton Nederland stelt zich tot doel om kennisoverdracht over schuimbeton te bevorderen. Wij willen daarmee het gebruik van dit bijzondere bouwmateriaal bevorderen bij alle ketenpartijen in de bouwnijverheid.

In 1993 is de stichting ontstaan, toen een aantal vooruitstrevende Nederlandse producenten van schuimbeton hun krachten bundelden. Ze brachten hun ervaringen en specialistische kennis samen in dit nieuwe platform. Sinds die tijd streven wij er naar om het gebruik van schuimbeton te promoten en het aantal toepassingen ervan te vergroten.

Sinds de oprichting is het gebruik van schuimbeton in de bouw sterk toegenomen. Er zijn inmiddels tientallen nuttige mogelijkheden voor het materiaal ontdekt, zowel door wetenschappelijk onderzoek als door gelukkige experimenten op de werkvloer. Het product heeft nu een belangrijke rol in diverse takken van de bouw, waaronder de woningbouw, wegenbouw en waterbouw. Schuimbeton is een perfect materiaal gebleken voor de aanleg van ondervloeren en funderingen, speciaal op de drassige bodems in Nederland. Het kan gebruikt worden als vul- en isoleermiddel, voor overkluizingen en dakafschotten, voor renovatiewerk en voor asbestisolatie – en voor veel meer nuttige doeleinden.

De Stichting Schuimbeton Nederland is blij met de toegenomen erkenning van de unieke eigenschappen van het materiaal. De verwachting is dat in de toekomst nog veel meer gebruiksmogelijkheden van het product ontdekt zullen worden. Wij blijven de nieuwe en bestaande kennis over dit veelzijdige materiaal delen. Zodat meer bouwbedrijven én consumenten zelf de voordelen van schuimbeton kunnen ervaren.