Vullaag-ruimtevulling

Om leidingen op een ondervloer uit te vullen is het isolerende schuimbeton een goede optie. Op de schuimbeton dient een drukverdelende dek-/gietvloer te worden aangebracht in zand-cement of anhydriet. Vanwege krimpverschillen tussen schuimbeton en dekvloer wordt een folie tussen deze materialen geadviseerd. In gevallen dat de dekvloer dampdicht wordt uitgevoerd (b.v. linoleum) wordt geadviseerde de folie als dampdichte laag uit te voeren. Leidingen dienen voldoende te worden gefixeerd tegen verschuiven en opdrijven. Voor opdrijven kan ook het afvullen met water een goede oplossing bieden. De minimaal aanwezige laagdikte bepaalt welke volumieke massa toegepast kan worden (1400 kg/m3 > 15 mm, 1100 kg/m3 > 30 mm, 900 kg/m3 > 50 mm, 500 kg/m3 > 90 mm)

Informatie over schuimbeton?