Dakafschotlaag

Dakafschotlagen worden toegepast om het doorgaans vlakke (prefab)beton onder afschot te profileren. Met name bij daken van gebouwen met een grillige plattegrond is het een voordeel dat schuimbeton eenvoudig in de gewenste vorm en dikte is te profileren. Het type dakbedekkingsysteem bepaald de benodigde kwaliteit van het schuimbeton. Steeds vaker wordt vanuit DUBO-oogpunt gekozen voor een losliggende dakbedekking, dan zijn immers in de toekomst de verschillende materialen eenvoudig te scheiden en te recyclen. In die gevallen is een volumieke massa van 900 kg/m3 voldoende. Deze volumieke massa geldt ook voor een geparkerde dakbedekking. Berekeningen van het dakdekkerbedrijf dienen aan te tonen of parkeren in het schuimbeton toereikend is of dat geparkerd dient te worden in de betonnen ondervloer.

In gevallen dat de dakbedekking gekleefd wordt op het schuimbeton is een minimale volumieke massa van 1100 kg/m3 noodzakelijk. Een dergelijke uitvoering vereist verstrekkende eisen aan de weersgesteldheid en wordt daarom in de winterperiode afgeraden. Uitstel wegens voorspelde neerslag, of een hoog vochtgehalte van de toplaag kan een project in uitvoering aanzienlijk vertragen. De minimale laagdikte van het schuimbeton bij de afvoeren bedraagt 30 mm.

Informatie over schuimbeton?