Evenwichtsfundering

Schuimbeton fundering zonder extra gewicht met evenwichtsfundering

Schuimbeton is perfect voor het maken van een evenwichtsfundering voor een nieuw te bouwen woning. Een evenwichtsfundering is een vlakke plaat, in dit geval gemaakt van schuimbeton, die over de hele breedte van de woning of het pand dienst doet als fundering. Op deze wijze wordt de druk van de bovenbelasting evenredig verdeeld over de ondergrond. Een evenwichtsfundering van schuimbeton is ideaal voor zettingsgevoelige gebieden omdat het een stuk lichter is dan een reguliere betonnen fundering of van staal (zand). Groot voordeel van een evenwichtsfundering is dat deze geen extra gewicht toekent aan de fundering.

Werkwijze schuimbeton evenwichtsfundering

De dikte van het schuimbeton wordt als volgt bepaald: Gewicht uitgegraven grond = gewicht woning inclusief fundering. Dit is een evenwichtsberekening. In deze berekening houden wij rekening met de dikte van de randfundering, de te verwachten belasting, de draagkracht van de ondergrond en de (wisselende) grondwaterstand. Zowel de rand- als de vloerfundering worden als één geheel uitgevoerd.

Voordelen vloer renoveren met schuimbeton

• Lichtgewicht fundering;
• Ideaal voor zettingsgevoelige gebieden;
• Stabiele fundering;
• Fundering zakt niet;
• Isolerende fundering*;
•  Voordeliger dan fundering op palen.

* Gewenste isolatiewaarden zijn niet maatgevend bij het bepalen van een evenwichtsfundering. De fundering en zijn evenwicht zijn de uitgangspunten.

Informatie over schuimbeton?