Fundering

Funderingsplaten zijn een combinatie van rand- en vloerfundering in één constructie. Een funderingsplaat dient aan de gevel altijd vorstvrij te worden uitgevoerd, waarmee de laagdikte schuimbeton aan de gevel wordt bepaald. Uit praktisch oogpunt wordt een plaat van beperkte oppervlakte (b.v. een woning) veelal als vlakke plaat uitgevoerd. Tevens speelt de benodigde isolatiewaarde een rol, veelal is deze niet maatgevend voor de dimensionering. Indien sprake is van een minder draagkrachtige ondergrond dient de dikte van het schuimbeton gedimensioneerd te worden volgens het evenwichtprincipe. De grondwaterstand – en eventuele wisseling hierin- dient hierbij te worden verdisconteerd. Aanvullingen rondom de funderingsplaat dienen minimaal te blijven.

Informatie over schuimbeton?