Isolerende werkvloer

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een STABU bestekbeschrijving van een isolerende werkvloer met schuimbeton. Isolerende werkvloeren worden toegepast onder betonvloeren welke in het werk worden gestort. In plaats van b.v. EPS (tempex) isolatieplaten kan een laag schuimbeton worden aangebracht. Het voordeel van schuimbeton is dat het niet wegwaait, minder snel opdrijft en zicht eenvoudig rondom b.v. heipalen laat aanbrengen. Bovendien ontstaat een dikkere drukverdelende laag tijdens het aanbrengen van de vloerwapening en het betonstorten. Als isolatiemateriaal wordt voor het schuimbeton een lichte volumieke massa gekozen; 450 of 500 kg/m3 . Dit type schuimbeton in verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm en kan zonodig in meerdere stortlagen worden opgebouwd.

Voor het kiezen van courante volumieke massa’s en bijbehorende druksterkten verwijzen wij naar blz. 37 Van CUR-rapport 181, die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen. Ten aanzien van productiekosten geldt dat mengsels met een hogere volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben t.o.v. mengsels met een lagere volumieke massa. Darnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

  • toepassen: schuimbeton met een volumieke massa van 450 of 500 kg/m3 en sterkteklasse vanaf SB 0,75.

21.5210-d IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afgewerkt.
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 20.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): gemiddeld 330.
Schoon metselwerk afdekken met folie, hoog (mm): 1500.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 1,0.
Volumieke massa (kg/m3
): 450 / 500.
Wamtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,09 (absoluut droog).
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 6,0.
Toebehoren:
– folie (mm): 0,1.
.01 WERKVLOER
De isolatielaag onder de begane grondvloer.