Dakafschotlaag met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een STABU bestekbeschrijving van een dakafschotlaag met schuimbeton. Dakafschotlagen worden toegepast om het doorgaans vlakke (prefab)beton onder afschot te profileren. Met name bij daken van gebouwen met een grillige plattegrond is het een voordeel dat schuimbeton eenvoudig in de gewenste vorm en dikte is te profileren. Het type dakbedekkingsysteem bepaald de benodigde kwaliteit van het schuimbeton. Steeds vaker wordt vanuit DUBU-oogpunt gekozen voor een losliggende dakbedekking, dan zijn immers in de toekomst de verschillende materialen eenvoudig te scheiden en te recyclen. In die gevallen is een volumieke massa van 900 kg/m3 voldoende. Deze volumieke massa geldt ook voor een geparkerde dakbedekking. Berekeningen van het dakdekkerbedrijf dienen aan te tonen of parkeren in het schuimbeton toereikend is of dat geparkerd dient te worden in de betonnen ondervloer. In gevallen dat de dakbedekking gekleefd wordt op het schuimbeton is een minimale volumieke massa van 1100 kg/m3 noodzakelijk. Een dergelijke uitvoering vereist verstrekkende eisen aan de weersgesteldheid en wordt daarom in de winterperiode afgeraden. Uitstel wegens voorspelde neerslag, of een hoog vochtgehalte van de toplaag kan een project in uitvoering aanzienlijk vertragen. De minimale laagdikte van het schuimbeton bij de afvoeren bedraagt 30 mm.

Voor het kiezen van courante volumieke massa’s en bijbehorende druksterkten verwijzen wij naar blz. 37 Van CUR-rapport 181, die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen. Ten aanzien van productiekosten geldt dat mengsels met een hogere volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben t.o.v. mengsels met een lagere volumieke massa. Darnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

  • toepassen: schuimbeton met een volumieke massa van 900 kg/m3 tot 1100 kg/m3 en sterkteklasse van SB 2,5 tot SB 4,0

21.52.10-g IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afgewerkt.
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 10.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): gemiddeld 105 / minimaal 30.
Afschotlaag (mm/m): 12.
Schoon metselwerk afdekken met folie, hoog (mm): 150.
Naden en openingen afdichten.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 2,5
Volumieke massa (kg/m3
): 900.
Wamtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): vanaf 0,2.
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 9,0.
Toebehoren:
– folie (mm): 0,1.
.01 PLAT DAK
De afschotlaag op de vierde verdieping onder de isolatie.