Schuimbeton
Vooroordelen

> Schuimbeton loopt niet vol water.
Verhard schuimbeton bestaat uit door cementsteen omsloten luchtbelletjes met een gesloten cellenstructuur. Er treedt weliswaar wateropname op, maar die beperkt zich tot de buitenste schil van de constructie.

> Ook bij schuimbeton vraagt bekisting de nodige aandacht.
De bekisting dient de volle hydrostatische druk van het vloeibare schuimbeton te kunnen weerstaan. Vooral de kistnaden en de aansluiting van de kist op de ondergrond
(onderloopsheid!) vragen aandacht. Dat geldt ook voor het afstoppen van gaten en leidingen, die niet met schuimbeton vol mogen lopen. Kabels en leidingen moeten plaatvast worden gemonteerd, zodat zij niet kunnen opdrijven of vollopen.

> Het weer moet wel een béétje meewerken.
Neerslag in de vorm van motregen zal in het algemeen geen noemenswaardige schade tot gevolg hebben. Betreft het neerslag van betekenis - een fikse regen- of hagelbui - dan kan dat schadelijke gevolgen hebben. Dit is echter alleen het geval als de bui binnen enkele uren na het aanbrengen van het schuimbeton losbarst.

> De krimp valt enorm mee.
Gelet op de toepassingen van schuimbeton - in de grond en afgedekt met ander materiaal - is de werkelijke krimp vele malen kleiner dan de potentiële krimp.

 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap