Product
Woningbouw - B&U
> Warmtegeleidingscoëfficiënt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > (Isolatie) werkvloer

Isolerende werkvloeren worden toegepast onder betonvloeren welke in het werk worden gestort. In plaats van b.v. EPS (tempex) isolatieplaten kan een laag schuimbeton worden aangebracht. Het voordeel van schuimbeton is dat het niet wegwaait, minder snel opdrijft en zicht eenvoudig rondom b.v. heipalen laat aanbrengen. Bovendien ontstaat een dikkere drukverdelende laag tijdens het aanbrengen van de vloerwapening en het betonstorten. Als isolatiemateriaal wordt voor het schuimbeton een lichte volumieke massa gekozen; 450 of 500 kg/m3. Dit type schuimbeton in verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm en kan zonodig in meerdere stortlagen worden opgebouwd.


Downloads
 
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
> Isolerende werkvloer
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> TNO-rapport warmte-isolatie
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CUR publicatie 160 “Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton.”
> CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 29, juli 2007
> SchuimbetonInfo nummer 19, september 2002
> SchuimbetonInfo nummer 18, mei 2002
> SchuimbetonInfo nummer 17, februari 2002
> SchuimbetonInfo nummer 6, mei 1998
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap