Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Wegenbouw - GWW > Rioolvulling

Een specifieke toepassing, waarvoor schuimbeton buitengewoon geschikt is gebleken, is de vulling van buiten gebruik gestelde rioolleidingen. Schuimbeton is plastisch en kan dus makkelijk worden aangebracht. Door de wijze van aanbrengen (via slangen) is het bereik groot en de uitvoering snel. Schuimbeton kan immers continu geproduceerd en verpompt worden. Door de volledige vulling wordt de oude buis optimaal ondersteund. Bij rioolrelining kan de kleinere binnenbuis uitstekend worden gefixeerd door de ruimte tussen oude en nieuwe buis volledig met schuimbeton af te vullen.


Downloads
 
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
> Een rioolvulling met schuimbeton
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CROW Publicatie 173
> CUR publicatie 181 ďWerken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingenĒ
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap