Rapporten
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
Funderingstek. Woningbouw - B&U
Technische rapporten
Publicaties


Bestekken Woningbouw - B&U - STABU

> Bodemafsluiter in een kruipruimte met schuimbeton
Bodemafsluiters worden zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw toegepast. Bij bestaande bouw wordt over het algemeen voor een licht type schuimbeton gekozen met doorgaans een volumieke massa van 500 kg/m3.
 
> Funderingsplaat voor een woning met schuimbeton
Funderingsplaten zijn een combinatie van rand- en vloerfundering in één constructie. Een funderingsplaat dient aan de gevel altijd vorstvrij te worden uitgevoerd, waarmee de laagdikte schuimbeton aan de gevel wordt bepaald.
 
> Isolerende werkvloer
Isolerende werkvloeren worden toegepast onder betonvloeren welke in het werk worden gestort. In plaats van b.v. EPS (tempex) isolatieplaten kan een laag schuimbeton worden aangebracht. Het voordeel van schuimbeton is dat het niet wegwaait, minder snel opdrijft en zicht eenvoudig rondom b.v. heipalen laat aanbrengen.
 
> Ruimtevulling van bijvoorbeeld een kelder
Om uiteenlopende redenen kan het wenselijk zijn om een ruimte te vullen. Te denken valt aan bijvoorbeeld vocht-/wateroverlast, ondersteuning van een bovenconstructie, zijdelingse steun geven aan bestaande wanden, verhoging van een vloerniveau, etc.
 
> Vullaag op een betonvloer
Vullagen worden toegepast om leidingen welke op een ondergrond licht en isolerend uit te vullen, waardoor een dekvloer met minimale, constante dikte kan worden aangebracht. Vanwege krimpverschillen tussen schuimbeton en dekvloer wordt een folie tussen deze materialen geadviseerd.
 
> Dakafschotlaag met schuimbeton
Dakafschotlagen worden toegepast om het doorgaans vlakke (prefab)beton onder afschot te profileren. Met name bij daken van gebouwen met een grillige plattegrond is het een voordeel dat schuimbeton eenvoudig in de gewenste vorm en dikte is te profileren.
 
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap