Schuimbeton
Eigenschappen

Materiaaleigenschappen van schuimbeton zijn op hoofdlijnen vergelijkbaar met die van andere cementgebonden materialen. Zo bestaat er een duidelijke relatie tussen bijvoorbeeld het cementgehalte, de volumieke massa en sterkte-eigenschappen van het schuimbeton.

De toegepaste mengsels van schuimbeton zijn vaak zeer uiteenlopend van samenstelling en de beschikbare onderzoeksresultaten zijn onderling daardoor moeilijk vergelijkbaar.
Dat maakt een nauwkeurige beschrijving niet mogelijk.
De variatie in resultaten is een gevolg van de verschillende samenstellingen die mogelijk zijn bij een zelfde volumieke massa. Zo kan bijvoorbeeld een deel van het cement worden vervangen door toeslagmateriaal waarbij de volumieke massa gelijk blijft, maar de sterkte afneemt.

In de tabel, die afkomstig is uit het CUR-rapport 181, zijn voor verschillende eigenschappen richtwaarden weergegeven als functie van de volumieke massa.


CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap