Schuimbeton
Schuimbeton

Schuimbeton bestaat grotendeels uit lucht en water. Bovendien wordt zinvol gebruik gemaakt van industriŽle reststoffen als hoogovenslak en vliegassen. Na gebruik is schuimbeton volledig herbruikbaar en het energieverbruik bij productie en verwerking blijft beperkt. Met betrekking tot het Bouwstoffenbesluit is vermeldenswaard dat schuimbeton tot een categorie 1 bouwstof (dus vrij toepasbaar) wordt gerekend.

Niet alleen het milieu wordt ontzien, maar ook de mens! Doordat het materiaal via slangen naar het applicatiepunt wordt getransporteerd, komt zwaar tilwerk niet voor en kan een gezonde werkhouding worden aangenomen. Schuimbeton mag zich dan ook een 'ARBO-vriendelijk' product noemen.

CUR publicatie 181 ďWerken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingenĒ
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap