Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Wegenbouw - GWW

Toepassing van lichtgewicht fundering is de perfecte oplossing in minder draagkrachtige gebieden. Schuimbeton biedt hier nog bijzondere voordelen boven andere lichtgewicht materialen door de sterkte van het materiaal schuimbeton.
Deze eigenschap maakt dat schuimbeton ook een constructief deel van de fundering kan zijn, in plaats van alleen vulling. Hiermee is naast eenvoudig werken ook een kostenbesparing te realiseren.
Het vullen van niet gebruikte riolen en leidingen is gemakkelijk te realiseren. Bij het aanbrengen van kademuren komt het lage eigen gewicht en de eenvoudige verwerkbaarheid van schuimbeton bijzonder goed van pas.
Mogelijkheden en voorbeelden worden bij de betreffende onderwerpen nader toegelicht.

Bij wegenbouw
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap