Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt

De berekening van de warmteweerstand van vloerconstructies met toepassing van schuimbeton is uitgevoerd om te komen tot een gelijkwaardigheidsverklaring voor schuimbeton in het kader van de Energieprestatiemethode voor bestaande bouw en nieuwbouw.

Uitgegaan is van de situatie van een vloerconstructie met daaronder een laag schuimbeton, al dan niet met een geventileerde kruipruimte hiertussen.

Bij renovatie wordt schuimbeton op de bodem van de kruipruimte aangebracht, met behoud van een geventileerde luchtlaag tussen bovenkant schuimbeton en onderkant begane grondvloer. Verschillende situaties en laagdikte schuimbeton zijn hierbij beoordeeld. De gemaakte berekeningen leveren een vergelijking op voor de warmteverliescoŽfficiŽnt van een begane grondvloer zonder en een begane grondvloer met een laag schuimbeton in de kruipruimte.

Bij nieuwbouw dient een pakket schuimbeton als fundatie van de begane grondvloer. Hier zijn verschillende dikten schuimbeton onder een ongeÔsoleerde vloerconstructie berekend. Bij deze analyse is een vergelijking gemaakt tussen de warmteverliescoŽfficiŽnt van een referentie begane grondvloer en een begane grondvloer met daaronder een laag schuimbeton (exclusief kruipruimte).

In beide uitwerkingen is onderscheid gemaakt in de situatie met en zonder invloed van vocht en veroudering op de warmtegeleidingscoŽfficiŽnt van het schuimbeton. Uitgangspunt voor de berekeningen zijn NPR 2068:2002 en NEN 1068:2012.

Het totale rapport is opgenomen in de ISSO database. Hiermee is schuimbeton een geaccepteerd en in waarden vastgelegd isolatiemateriaal. Resultaten en waarden zijn beschikbaar bij de leden van de Stichting Schuimbeton Nederland. (zie onder adressen leden) 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap