Product
Woningbouw - B&U
> Warmtegeleidingscoëfficiënt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > Renovatie

Schuimbeton wordt veelvuldig toegepast bij renovatieprojecten. De bodemafsluiters en vullagen zijn reeds als aparte groep toepassingen genoemd. Echter het vervangen van een houten vloer door schuimbeton met een dekvloer is ook een veel toegepaste methode. Ook worden strokenfunderingen versterkt door het aanbrengen van een combinatie van schuimbeton en beton. Indien het geheel aan elkaar verdeuveld wordt, ontstaat een plaatfundering. Ook valt te denken aan het renoveren van Kwaaitaal- en Mantavloeren of het herstellen van paalfunderingen met houten palenrot en/of te hoge negatieve kleef. Allemaal renovatiemethoden waarbij schuimbeton door het lichte gewicht (doorgaans 500 kg/m3) en de gunstige isolatiewaarde een belangrijk onderdeel vormt.


Downloads
 
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
> Bodemafsluiter in een kruipruimte met schuimbeton
> Isolerende werkvloer
> Ruimtevulling van bijvoorbeeld een kelder
Funderingstek. Woningbouw - B&U
> Strokenfunderingen
> Houtskeletbouw
> Traditionele bouw
> Renovatie vloeren
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Technisch rapport over het construeren met schuimbeton
> TNO-rapport warmte-isolatie
> Matrix lichtgewicht funderingsmateriaal
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CUR publicatie 160 “Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton.”
> CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 24, oktober 2004
> SchuimbetonInfo nummer 22, oktober 2003
> SchuimbetonInfo nummer 12, augustus 2000
> SchuimbetonInfo nummer 11, maart 2000
> SchuimbetonInfo nummer 6, mei 1998
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap