Product
Woningbouw - B&U
> Warmtegeleidingscoëfficiënt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > Vullaag-ruimtevulling

Vullagen worden toegepast om leidingen welke op een ondergrond licht en isolerend uit te vullen, waardoor een dekvloer met minimale, constante dikte kan worden aangebracht. Vanwege krimpverschillen tussen schuimbeton en dekvloer wordt een folie tussen deze materialen geadviseerd. In gevallen dat de dekvloer dampdicht wordt uitgevoerd (b.v. linoleum) wordt geadviseerde de folie als dampdichte laag uit te voeren. Leidingen dienen voldoende te worden gefixeerd tegen verschuiven en opdrijven. Voor opdrijven kan ook het afvullen met water een goede oplossing bieden. De minimaal aanwezige laagdikte bepaalt welke volumieke massa toegepast kan worden (1400 kg/m3 > 15 mm, 1100 kg/m3 > 30 mm, 900 kg/m3 > 50 mm, 500 kg/m3 > 90 mm)Downloads
 
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
> Isolerende werkvloer
> Vullaag op een betonvloer
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> TNO-rapport warmte-isolatie
> Deel 1 - Akoestische verbetering 3 constructies.
> Deel 2 - Akoestische verbetering 3 constructies.
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CUR publicatie 160 “Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton.”
> CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 29, juli 2007
> SchuimbetonInfo nummer 28, februari 2007
> SchuimbetonInfo nummer 26, november 2005
> SchuimbetonInfo nummer 16, oktober 2001
> SchuimbetonInfo nummer 12, augustus 2000
> SchuimbetonInfo nummer 11, maart 2000
> SchuimbetonInfo nummer 6, mei 1998
> SchuimbetonInfo nummer 2, november 1996
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap