Product
Woningbouw - B&U
> Warmtegeleidingscoëfficiënt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > Fundering

Funderingsplaten zijn een combinatie van rand- en vloerfundering in één constructie. Een funderingsplaat dient aan de gevel altijd vorstvrij te worden uitgevoerd, waarmee de laagdikte schuimbeton aan de gevel wordt bepaald. Uit praktisch oogpunt wordt een plaat van beperkte oppervlakte (b.v. een woning) veelal als vlakke plaat uitgevoerd. Tevens speelt de benodigde isolatiewaarde een rol, veelal is deze niet maatgevend voor de dimensionering. Indien sprake is van een minder draagkrachtige ondergrond dient de dikte van het schuimbeton gedimensioneerd te worden volgens het evenwichtprincipe. De grondwaterstand - en eventuele wisseling hierin- dient hierbij te worden verdisconteerd. Aanvullingen rondom de funderingsplaat dienen minimaal te blijven.


Downloads
 
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
> Funderingsplaat voor een woning met schuimbeton
> Isolerende werkvloer
Funderingstek. Woningbouw - B&U
> Strokenfunderingen
> Traditionele bouw
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Technisch rapport over het construeren met schuimbeton
> TNO-rapport warmte-isolatie
> Matrix lichtgewicht funderingsmateriaal
> TNO-rapport - akoestische beoordeling funderingsdetail
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CUR publicatie 160 “Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton.”
> CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 29, juli 2007
> SchuimbetonInfo nummer 28, februari 2007
> SchuimbetonInfo nummer 26, november 2005
> SchuimbetonInfo nummer 20, december 2002
> SchuimbetonInfo nummer 15, mei 2001
> SchuimbetonInfo nummer 7, oktober 1998
> SchuimbetonInfo nummer 6, mei 1998
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap