Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Wegenbouw - GWW > Kadeconstructie

De lichtgewicht aanvulling van schuimbeton maakt een economisch voordelige constructie zeer goed mogelijk. De constructie is zettingsarm en vergt weinig onderhoudskosten.

Het aanvulmateriaal vormt een massief blok waardoor weinig horizontale krachten op de damwand worden uitgeoefend.Downloads
 
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
> Een kadeconstructie met schuimbeton
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Technisch rapport over het construeren met schuimbeton
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CROW Publicatie 173
> CUR publicatie 181 ďWerken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingenĒ
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 25, mei 2005
> SchuimbetonInfo nummer 19, september 2002
> SchuimbetonInfo nummer 15, mei 2001
> SchuimbetonInfo nummer 14, januari 2001
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap