Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Wegenbouw - GWW > Overkluizing

Door de reeds aanwezige bovenbelasting op leidingen te vervangen door schuimbeton, is het mogelijk om nieuwe wegverhardingen ter plekke aan te leggen. Onderhoudsgevoelige - en dus dure - constructies zijn daarmee overbodig geworden. De leidingen hoeven niet te worden verplaatst en de constructie kan snel worden uitgevoerd. Het schuimbeton vormt een licht, monoliet blok boven het leidingenpakket, waardoor de belasting wordt gespreid en zettingen worden voorkomen.Downloads
 
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
> Een leidingoverkluizing met schuimbeton
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Technisch rapport over het construeren met schuimbeton
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CROW Publicatie 173
> CUR publicatie 181 ďWerken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingenĒ
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap