Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Wegenbouw - GWW > Wegen en terreinen

Het minimaliseren van de zetting is op Neerlands drassige gronden vaak het eerste probleem bij het construeren van rijks, provinciale en overige wegen, fietspaden, bedrijfsterreinen en dergelijke. Voor constructies op samendrukbare grondlagen werd er in het verleden voor gekozen om óf die laag te overbruggen óf samen te persen en te draineren. Met schuimbeton kan men snel aan de slag volgens het zogenaamd 'evenwichts-principe'. Het lichte gewicht brengt, tezamen met de goede druk- en buigtreksterkte en stijfheid, de zettingsverschijnselen terug tot een minimum en voorkomt ongelijkmatige verzakkingen. Ook de restzetting en de daaraan gekoppelde dure reparatiemethoden behoren tot het verleden.


Downloads
 
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
> Een wegconstructie met schuimbeton
Technische rapporten
> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
> CROW Publicatie 173
> CUR publicatie 181 ďWerken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingenĒ
Publicaties
> 10 Gouden tips 'ontwerp'
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
> Betonnen rotonde op schuimbetonfundering
> Reconstructie kruising in Purmerend
> Schuimbeton geeft draagvlak aan boomteelt
Projecten
> Fietspad kop van Overijssel
Nieuwsbrieven
> SchuimbetonInfo nummer 27, juli 2006
> SchuimbetonInfo nummer 25, mei 2005
> SchuimbetonInfo nummer 24, oktober 2004
> SchuimbetonInfo nummer 23, mei 2004
> SchuimbetonInfo nummer 22, oktober 2003
> SchuimbetonInfo nummer 21, juni 2003
> SchuimbetonInfo nummer 20, december 2002
> SchuimbetonInfo nummer 19, september 2002
> SchuimbetonInfo nummer 18, mei 2002
> SchuimbetonInfo nummer 17, februari 2002
> SchuimbetonInfo nummer 15, mei 2001
> SchuimbetonInfo nummer 13, november 2000
> SchuimbetonInfo nummer 10, november 1999
> SchuimbetonInfo nummer 9, juli 1999
> SchuimbetonInfo nummer 8, januari 1998
> SchuimbetonInfo nummer 7, oktober 1998
> SchuimbetonInfo nummer 3, maart 1997
> SchuimbetonInfo nummer 2, november 1996
> SchuimbetonInfo nummer 1, mei 1996
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap