Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Product

Schuimbeton is door zijn specifieke eigenschappen en verwerkbaarheid bij uitstek geschikt in de woningbouw en wegenbouw. Schuimbeton bestaat uit cement, water en lucht en een schuimmiddel. Afhankelijk van gewenste te realiseren eigenschappen en toepassing wordt fijn toeslagmateriaal toegepast. De duurzaamheid van schuimbeton maakt het product voor alle toepassingen uiterst aantrekkelijk.

Berekeningen van de warmte weerstand van vloerconstructies zonder en met een schuimbetonlaag hieronder leveren een gelijkwaardigheidsverklaring op voor het product schuimbeton in het kader van de Energieprestatiemethode. Een toelichting op deze warmtegeleidingscoŽfficiŽnt is opgenomen onder Woningbouw Ė B&U bij toepassingen.

Voor een duurzaam klimaat is een CO2 balans opgesteld om tot een totale emissiewaarde voor schuimbeton te komen. Een toelichting op deze Carbon footprint is opgenomen onder Woningbouw Ė B&U bij toepassingen.

De verschillende eigenschappen van schuimbeton maken, voor zowel de woningbouw als de wegenbouw, interessante oplossingen mogelijk.

Woningbouw Ė B&U
De isolerende eigenschappen van het materiaal geven bij toepassing in de bouw grote voordelen. Besparing in ander isolatiemateriaal en beperking van verwarmingskosten maken toepassing aantrekkelijk. De nagenoeg vloeibare eigenschap van schuimbeton tijdens de verwerking ( het product loopt uit een slang)zorgt er voor dat alle holten en moeilijk bereikbare ruimten, zoals kruipruimten, eenvoudig kunnen worden gevuld.
De bereikte sterkte na verharding maakt schuimbeton universeel toepasbaar.


Bij Woningbouw - B&U worden de volgende toepassingen nader behandeld
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter

Wegenbouw -GWW
Hier is het geringe gewicht en de te sturen sterkte van schuimbeton de meest aantrekkelijke eigenschap. Het lage gewicht maakt toepassing van schuimbeton in gebieden met een geringe draagkracht uitstekend geschikt. Waar nodig is een evenwichtconstructie te realiseren. Hiermee wordt bereikt dat het gewicht van de verwijderde grond en het gewicht van de hiervoor terug te brengen combinatie van schuimbeton, fundering en verharding aan elkaar gelijk is. Zettingen komen dan niet voor.
In tegenstelling tot vele andere lichtgewichtmaterialen heeft schuimbeton ook sterkte. De te behalen sterkte met schuimbeton is te sturen door de samenstelling van het mengsel te veranderen. Sterkte is ook gekoppeld aan gewicht, een hogere sterkte kan alleen met zwaarder schuimbeton worden gerealiseerd.

Bij Wegenbouw - GWW, worden de volgende toepassingen nader toegelicht.
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie

 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap