Rapporten
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
Funderingstek. Woningbouw - B&U
Technische rapporten
Publicaties


Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW

> Een wegconstructie met schuimbeton
Een RAW bestekbeschrijving van een wegconstructie waarin schuimbeton in de fundering is opgenomen. Het betreft slechts enkele relevante delen uit het bestek, e.e.a. verduidelijkt door bijgaande tekening.
 
> Een kadeconstructie met schuimbeton
Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton achter een damwand als samenhangende lichtgewicht aanvulling. Het primaire doel van het schuimbeton is het reduceren van de horizontale belastingen op de damwand, waardoor ankerkrachten afnemen en de damwand van een lichter (goedkoper) profiel kan worden gemaakt.
 
> Een leidingoverkluizing met schuimbeton
Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton als stijve maar lichte ontlastplaat voor een hoogliggende, kritische leiding die gekruist moet worden met een nieuwe weg. Het primaire doel van het schuimbeton is het reduceren van de verticale belastingen op de leiding, waardoor de leiding kan blijven liggen en waardoor een vrijdragende onderheide constructie niet noodzakelijk is.
 
> Een rioolvulling met schuimbeton
Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton als vormvaste milieuvriendelijke en volledige vulling van een vervallen rioolleiding. Omgevingsomstandigheden zorgen er in sommige gevallen voor dat het verwijderen van een dergelijke leiding niet mogelijk is. Het open laten van de leiding kan uitspoelingen en/of verzakkingen van de bovenliggende grondslag veroorzaken.
 
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap