Rapporten
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
Funderingstek. Woningbouw - B&U
Technische rapporten
Publicaties


Publicaties

> 10 Gouden tips 'ontwerp'
Vele tips voor toepassen van schuimbeton in ontwerpfase. Een voorbeeld: "Bouw evenwichtig" Bij een gebouw op samendrukbare bodem behoeft niet altijd een paalfundering gebruikt te worden. Overweeg ook de toepassing van een evenwichtfundering op staal. Een lichte schuimbetonplaat in combinatie met een beperkte ontgraving.
 
> 10 Gouden tips 'uitvoering'
Vele tips voor toepassen van schuimbeton in uitvoeringsfase. Een voorbeeld: "Stop grond- en regenwater" De ondergrond moet altijd vrij zijn van water bij het aanbrengen van schuimbeton. Maar ook na verharding van schuimbeton kan water schade veroorzaken als de constructie gaat opdrijven. Veelal is het dan twijfelachtig of het schuimbeton weer goed aangesloten op z'n plek terugkomt als het water weer verdwijnt. Zorg dus voor een goede afvoermogelijkheid van water en/of voor voldoende ballast.
 
> 'Schuimbeton, winnaar in de lichtgewichtklasse'
Uitgebreide tekst over schuimbeton in de vorm van "Gesciedenis", "Eigenschappen", "Kosten" en andere informatie.
 
> Sport gefundeerd op schuimbeton
Artikel uit het blad Sportaccommodaties 'Sport gefundeerd op schuimbeton'.
 
> Betonnen rotonde op schuimbetonfundering
Artikel uit het blad 'Betonwegen' (Betonnen rotonde op schuimbetonfundering)
 
> Reconstructie kruising in Purmerend
Artikel uit het blad 'Betonwegen' (Reconstructie kruising Gorslaan-Jaagweg in Purmerend)
 
> Schuimbeton als vullaag op daktuin
Artikel uit het blad 'Bouwwereld' (Schuimbeton als vullaag op daktuin)
 
> Staalvezel op schuim, inventief betongebruik
Artikel uit het blad 'Bouwwereld' (Staalvezel op schuim, inventief betongebruik)
 
> Schuimbeton, optimum in lichtgewichtklasse
Artikel uit het blad 'Optimum' (Schuimbeton, optimum in lichtgewichtklasse)
 
> Schuimbeton geeft draagvlak aan boomteelt
Anton van den Boom kan goed verhalen over de ervaringen van het Proefstation voor de Boomkwekerij in Boskoop met (schuim)-beton.
 
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap