Rapporten
Bestekken Woningbouw - B&U - STABU
Bestekken Wegenbouw - GWW - RAW
Funderingstek. Woningbouw - B&U
Technische rapporten
Publicaties


Technische rapporten

> Tabel met materiaaleigenschappen schuimbeton
Download hier bladzijde 16 (tabel 1)uit CUR 181 (tabel met materiaaleigenschappen).
 
> Technisch rapport over het construeren met schuimbeton
Download hier de technische brochure 'Evenwichtig constueren leidt tot samenhangende oplossingen'.
 
> TNO-rapport warmte-isolatie
Door de Stichting Schuimbeton Nederland werd aan de divisie Bouwtechnologie van TNO Bouw de opdracht verstrekt de warmtegeleidingscoëfficiënt in droge toestand te bepalen van schuimbeton voor twee verschillende volumieke massa's.
 
> Matrix lichtgewicht funderingsmateriaal
Matrix lichtgewicht funderingsmateriaal (matrix met gegevens over druksterkte, droge en natte volumieke mass's etc.).
 
> Deel 1 - Akoestische verbetering 3 constructies.
Nieman-rapport: akoestische verbetering 3 constructies met schuimbeton.
 
> Deel 2 - Akoestische verbetering 3 constructies.
Nieman-rapport: akoestische verbetering 3 constructies met schuimbeton.
 
> TNO-rapport - akoestische beoordeling funderingsdetail
 
> Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit
Het Schuimbeton en het bouwstoffenbesluit (Milieuhygiënische kwaliteit in het kader van het Bouwstoffenbesluit).
 
> Schuimbeton - Evenwichtig construeren
Uiteenlopend rapport over de aard en samenstelling, vervaardiging, eigenschappen, toepassen, etc van schuimbeton.
 
> CROW Publicatie 173
Deze uitgave, een herziening van publicatie 101 Wegen en terreinen op schuimbeton (1996), belicht alle aspecten die tijdens het ontwerp en de uitvoering van wegbouwkundige schuimbetonconstructies van belang kunnen zijn voor opdrachtgever, projectleider, ontwerper en aannemer.
 
> CUR publicatie 160 “Constructieve eigenschappen en wateropname van schuimbeton.”
 
> CUR publicatie 181 “Werken met schuimbeton, eigenschappen en toepassingen”
 
 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap